Γονοφωλιά με ανοικτό πάτο

Γονοφωλιά με ανοικτό πάτο και σήτα, όπως και οι κινητοί πάτοι που διαθέτουμε.Ένα συρταρωτό φύλο από κόντρα πλακέ θαλάσσης, κλείνει τον πάτο τόσο όσο επιθυμούμε, ενώ το υπόλοιπο μέρος του χρησιμεύει ως σανίδα πτήσης.Ο ανοικτός πάτος με σήτα βοηθά στον αερισμό της γονοφωλιάς ώστε να μήν υπάρχει πρόβλημα υγρασίας που ευνοεί την ασκοσφαίρωση. Επιπλέον συνεργεί στον έλεγχο του βαρρόα.

Εδώ βλέπουμε την γονοφωλιά με τον τροφοδότη της.